Medlemsbladet för föreningen heter

Åtabak och har utkommit sedan 1993

Den utkommer med 2 nummer / år


Vi vill gärna att Du bidrar med material till medlemsbladet. Vi ser gärna släktutredningar från Bygdeå-Nysätra-området. Har du bidrag till bladet skicka till: byny@atabak.se

 

Gamla nummer av Åtabak kan köpas för 20:- Skriv till byny@atabak.se eller ring 0934-104 53

 

Innehåll i gamla nummer av Åtabak kan du läsa här.

Innehållsförteckning 2019-1993.

Klicka på bilden för att förstora