Styrelsen för 2023

Föreningens e-post: byny@atabak.se


Ordförande:

Lennart Brändström

Brännstan 42 

915 93 Robertsfors


Vice ordförande:

Vivianne Bäckström

Brännstan 67

915 93 Robertsfors


Sekreterare

Gunilla Högkvist

Tallstigen 9

915 32 ROBERTSFORS


Kassör:

Holger Söderström

Bäckvägen 16

915 98  BYGDEÅ

tel: 070-568 46 68


Ledamot:

Ann-Sofie Englund


Ersättare

Majken Eriksson

Per Jonsson


Valberedningen:

Gerhard Johansson, Ingamaj Jakobsson och styrelsen