Styrelsen för 2024

Föreningens e-post: byny@atabak.se


Ordförande:

Gerhard Johansson

Granån 61

915 94 ÅNÅSET


Vice ordförande:

Pia Sandström

Rickleå 95

915 93ROBERTSFORS


Sekreterare:

Gunilla Högkvist

Tallstigen 9

915 32  ROBERTSFORS


Kassör:

Holger Söderström

Bäckvägen 16

915 98  BYGDEÅ

tel: 070-568 46 68

 

Ledamöter:

Ann-Sofie Englund

Aina Kjellgren


Ersättare

Majken Eriksson

Per Jonsson


Valberedningen:

Jerry Högkvist, Ingamaj Jakobsson och styrelsen